O matce všeho stvoření a kapce na jeřábově zobáku

by Lavran

Nejnovější informace ze stránek japonského distributora Malickova přírodopisného (velko)filmu VOYAGE OF TIME: LIFE’S JOURNEY:

Snímek bude všude tam, kde se dočká plošného uvedení, opatřen odlišným úvodním citátem, který pro tento účel vybral sám Terrence Malick! V Japonsku (kde je datum uvedení stanoveno již na 10. března) bude snímek uveden titulkem s citátem od středověkého zenového mistra Dógena (v angličtině zní vybraný citát takto: „The world? / Moonlit water drops / from the crane’s bill“; volně do čestiny přeloženo: „Co je svět? / Měsícem ozářená kapka / na špičce jeřábova zobáku“), čínská verze bude uvedena pasáží z knihy Tao te ťing, základního textu taoismu („The Dao is the mother — creator of all things“; v kanonickém překladu Berty Krebsové: „Pojmenované je matkou všeho stvoření.“ Tao te ťing, kapitola 1.), arabská verze slovy z Koránu („A nestvořili jsme nebesa a zemi, a co je mezi nimi, pro kratochvíli…“ Súra 44:38) a indická pro změnu označením pro tři nejvyšší božstva hinduistického panteonu Brahmu, Višnua a Šivu (neboli Trimúrti). Dle Malickova vlastního vyjádření mají tyto citáty pomoci divákům z různých koutů světa a odlišných kulturních a náboženských tradic lépe proniknout do tajů filmu, lépe se na něj naladit, porozumět mu…

Původní zpráva zde:
http://gaga.ne.jp/pt/news/detail.php?id=355

O filmu samotném více zde:
https://rytirpoharu.wordpress.com/20…/…/02/pribeh-nas-vsech/

Reklamy